Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem wiceminister edukacji • Aktualności • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » Aktualności » Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu…
MS (1)

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem wiceminister edukacji

25 kwietnia 2018, 11:16

We środę, 25 kwietnia br. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek wzięła udział w III posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Podczas posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego omawiano zagadnienia związane ze zmianami w systemie edukacji w zakresie kształcenia zawodowego, finansowania oświaty i statusu zawodowego nauczycieli.

– Pomimo dużych środków przeznaczanych na kształcenie zawodowe bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych jest wciąż wysokie. Dlatego było oczywiste, że należy przygotować zmiany w systemie edukacji – powiedziała wiceminister Machałek, rozpoczynając dyskusję poświęconą kształceniu zawodowemu.

– Chcemy, żeby szkoły branżowe dobrze się kojarzyły i chcieliśmy pokazać, że warto podejmować naukę w szkołach branżowych i technikach, bo dają one dobre wykształcenie. Zależy nam, żeby szkoły branżowe kształciły fachowców potrzebnych na rynku pracy, którzy będą mieć możliwość dalszego uczenia się – podkreśliła. Wiceminister Machałek dodała, że polski system wyprzedza rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące kształcenia zawodowego. Zakładają one, że młodzi ludzie, którzy podejmują kształcenie zawodowe, muszą mieć otwartą ścieżkę dalszego kształcenia.

Podczas dyskusji poświęconej szkolnictwu zawodowemu omawiano m.in. kwestię naboru do szkół branżowych w kontekście zmian w Ustawie – Prawo oświatowe oraz udział pracodawców w procesie ustalania podstaw programowych kształcenia w zawodzie. Ważną część częścią debaty była także sytuacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do zapotrzebowania na zawody w województwie kujawsko-pomorskim oraz zmiany w zatrudnianiu młodocianych pracowników.

W spotkaniu uczestniczyli także: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środowiska pracodawców, związków zawodowych, a także pracownicy Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

ms (2)