Regionalny Kongres Zawodowy w Żarach • Aktualności • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » Aktualności » Regionalny Kongres Zawodowy w Żarach
Kongres w Żarach (1)

Regionalny Kongres Zawodowy w Żarach

14 marca 2019, 9:41

Wczoraj, 12 marca br. w Żarach (województwo lubuskie) odbył się III Regionalny Kongres Zawodowy. W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Kongres zgromadził nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz przedsiębiorców zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.

Wiceminister Marzena Machałek, przedstawiając najważniejsze zmiany w systemie kształcenia zawodowego, podkreśliła, że reforma ta wymagała zmiany nie tylko Prawa oświatowego, ale także kilkudziesięciu innych ustaw. Stąd konieczność ścisłej współpracy zarówno z pracodawcami, jak również z innymi resortami. – Zmiana modelu kształcenia to nie tylko sprawa Ministerstwa Edukacji Narodowej, to odpowiedzialność wielu resortów, które włączyły się do pracy – mówiła wiceszefowa MEN w Żarach.

Wiceminister Marzena Machałek podkreśliła, jak ważne jest przełamanie stereotypów na temat kształcenia zawodowego i odbudowa jego prestiżu wśród uczniów i rodziców. Zaznaczyła, że nauka w szkole branżowej i technikum nie zamyka młodemu człowiekowi możliwości dalszego kształcenia.

Wiceszefowa MEN, wskazując na istotną rolę pracodawców w nowym systemie kształcenia, powiedziała: – Dziś szkoły muszą współpracować z pracodawcami. Bycie pracodawcy w szkole to najlepszy sposób na odkrywanie talentów. Dziękuję wszystkim za wspieranie szkolnictwa zawodowego.

Regionalny Kongres Zawodowy w Żarach to trzecie z szesnastu wydarzeń promujących kształcenie zawodowe, które w marcu i w kwietniu odbędą się we wszystkich województwach. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie oraz wsparcie szkół i pracodawców w nawiązywaniu współpracy.

Lubuski Kongres Zawodowy został zorganizowany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewodę Lubuskiego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Partnerami wydarzenia byli: Starosta Żarski, Burmistrz Miasta Żary oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

XVII Targi Edukacyjne Powiatu Żarskiego

Podczas wizyty w Żarach wiceminister Marzena Machałek oraz Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa uroczyście otworzyły 17. edycję Targów Edukacyjnych Powiatu Żarskiego. Impreza to ważne wydarzenie edukacyjne w regionie, które pomaga młodym ludziom w podjęciu decyzji dotyczącej dalszego kierunku kształcenia. Dzięki udziałowi w targach uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieli możliwość poznania oferty szkół przygotowanej na rok szkolny 2019/2020.

Wiceminister edukacji odwiedziła stoiska szkół ponadpodstawowych z powiatu żarskiego, które prezentowały swoją ofertę edukacyjną na targach.

Spotkanie z uczniami CKZiU w Żarach – prezentacja dorobku i potencjału edukacyjnego placówki

Wiceminister Marzena Machałek spotkała się również z uczniami i nauczycielami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Podczas wizyty wiceszefowa MEN mogła zobaczyć, jak na co dzień uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności w gabinetach konwencjonalnych obrabiarek skrawających czy obrabiarek skrawających CNC. Odwiedziła również pracownie: logistyki, AutoCad oraz diagnostyki samochodowej.

CKZiU w Żarach prowadzi kształcenie zawodowe od ponad 60 lat. Obecnie dysponuje nowoczesnymi i doskonale wyposażonymi pracowniami, które umożliwiają uczniom zdobywanie praktycznych umiejętności i odpowiednie przygotowanie do zawodu.

Wizyta w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

Ważnym punktem wizyty wiceminister edukacji w województwie lubuskim było spotkanie z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji rzemieślniczych z terenu województwa. Podczas spotkania wiceminister Marzena Machałek przypomniała o popisanym w styczniu 2019 roku porozumieniu pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego. Dotyczyło ono współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.

Chcemy odbudowywać kształcenie zawodowe z pracodawcami i innymi resortami. Rzemiosło ma w tym swoja rolę. Rzemiosło zachowuje swoją odrębność i tożsamość – mówiła wiceszefowa MEN podczas spotkania w Zielonej Górze.

Wiceminister dodała, że rzemieślnik nie tylko uczył zawodu młodego człowieka, ale od zawsze dbał także o jego wychowanie. – Rola wychowania, kształtowania młodych ludzi jest w rzemiośle ogromna – zaznaczyła.