Spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych • Aktualności • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » Aktualności » Spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych
MS (1)

Spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych

21 października 2020, 11:30 | W regionie

Spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych.

W środę, 21 października br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z pozostałymi członkami kierownictwa MEN wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół w sytuacji wzrastającej liczby zachorowań na koronawirusa.

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół w obliczu wzrastającej liczby zachorowań na koronawirusa.

Stronę związkową reprezentowali: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych oraz Roman Laskowski w imieniu Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Bezpieczeństwo szkół w czasie pandemii

Przedstawiciele związków zawodowych wskazywali na problemy placówek oświatowych działających w reżimie sanitarnym. Obie strony w sposób szczególny zwracały uwagę na współpracę dyrektorów szkół i przedszkoli z miejscowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w kontekście zmiany trybu nauczania.

– Mamy pełną świadomość, że są obawy w środowisku nauczycielskim. Dlatego nasze kolejne działania i kolejne decyzje w tym zakresie będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom związkowców. Zakomunikowaliśmy to dzisiaj trzem organizacjom związkowym, a za ich pośrednictwem wszystkim nauczycielom – zaznaczył szef resortu.

Minister w czasie rozmów podkreślił, że priorytetem naszych działań jest połączenie bezpieczeństwa z efektywnością nauczania. W tym zakresie sytuacja w szkołach jest na bieżąco monitorowana.

Jednocześnie trwają prace nad udoskonaleniem przepisów określających formę funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach pandemii. Strony zgodziły się, że najlepszą formą nauczania jest forma stacjonarna, jednak należy tę formę dostosowywać do zmieniającej się sytuacji epidemicznej.

Pragmatyka zawodowa pracowników oświaty

W trakcie spotkania została poruszona również kwestia finansowania oświaty i statusu zawodowego nauczycieli wraz z zapowiedzią kontynuowania prac specjalnie powołanego Zespołu.

Przypomnijmy, że Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powstał w 2016 r. Jego celem było wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty, w szczególności w finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czasu i warunków ich prac.

W 2020 r. w ramach zespołu odbyły się 3 spotkania, podczas których omówiono potrzebę zmiany w obszarze postepowań dyscyplinarnych dla nauczycieli. Na tej podstawie został przygotowany projekt nowelizacji najpilniejszych przepisów w tym zakresie. W sierpniu, po wznowieniu prac zespołu, tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące finansowania oświaty.

Było to pierwsze spotkanie nowo powołanego Ministra Edukacji i Nauki z przedstawicielami związków zawodowych.