Interpelacja w sprawie umieszczenia projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko • Galeria • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » Galeria » Interpelacja w sprawie umieszczenia projektu "Uporządkowanie…

Interpelacja w sprawie umieszczenia projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria (1)Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)Galeria (28)Galeria (29)