Konferencja informacyjna dla Kuratorów Oświaty • W mediach • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W mediach » Konferencja informacyjna dla Kuratorów Oświaty
ORE (1)

Konferencja informacyjna dla Kuratorów Oświaty

12 maja 2017, 15:18 | W regionie

9 maja br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyła się konferencja informacyjna dla Kuratorów Oświaty dotycząca reformy kształcenia zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli: Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Kuratorzy Oświaty wraz z wizytatorami szkół zawodowych. Konferencję przygotowała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE.

Uczestników powitała Barbara Rudzińska-Mękal, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która podsumowała pracę ORE na rzecz zmian w edukacji. Następnie konferencję otworzyła Marzena Machałek, dziękując kuratorom za ciężką pracę, bez której reforma edukacji byłaby niemożliwa. Podkreśliła, że modyfikacja pierwszych 54 (trójkwalifikacyjnych) podstaw programowych kształcenia w zawodach wpłynęła na zmianę częściową pozostałych 148 podstaw, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017, poz. 860). Na drugim i trzecim etapie projektu PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” do końca września 2017 r. zostanie zmodyfikowanych 148 pozostałych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Sekretarz Stanu zwróciła uwagę, że najtrudniejsza praca jeszcze przed nami – najważniejsze jest to, żeby kształcenie zawodowe nie zamykało drogi edukacji i było efektywne. „Chcemy przygotować zmiany, które nie będą tylko kosmetyczne” – zaakcentowała minister Machałek.

Bożena Mayer-Gawron przedstawiła główne zmiany w kształceniu zawodowym, podkreślając konieczność zmiany myślenia uczniów oraz rodziców dotyczącego szkół branżowych – m.in. poprzez powrót wycieczek szkolnych, wycieczek zawodoznawczych, skupiających się na pokazaniu zawodów, które można uzyskać po zakończeniu tej ścieżki edukacji. Bożena Mayer-Gawron przedstawiła również trzy etapy projektu PO WER realizowanego przez ORE pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, w ramach którego są modyfikowane 203 podstawy programowe kształcenia w zawodach, opracowywane przykładowe plany i programy nauczania dla tych podstaw, ścieżki rozwoju zawodowego i suplementy do dyplomów.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja dotycząca wdrażania doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach od 1 września 2017 r. Produkty projektu PO WER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przedstawiła Anna Pregler, ekspert merytoryczny w ORE.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, podczas której na pytania kuratorów odpowiadała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.


Źródło: ore.edu.pl

ORE 2 (2)ORE 3 (3)