Strażacka pielgrzymka • W mediach • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W mediach » Strażacka pielgrzymka

Strażacka pielgrzymka

5 czerwca 2007

Pielgrzymkę zorganizował ks. Robert Dublański duszpasterz dolnośląskiej straży pożarnej. Wzięli w niej udział zarówno strażacy zawodowi jak i ochotnicy.

Imprezie towarzyszyła wystawa figur św. Floriana zorganizowana na przyklasztornym placu. Stanął tam też wóz bojowy mercedes z 1962 roku.

Mszę świętą poprowadził biskup legnicki Stefan Cichy, wśród gości przybyli posłanka Marzena Machałek oraz zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnej.