Dezyderat przyjęty! • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Dezyderat przyjęty!

Dezyderat przyjęty!

27 lipca 2012 | W regionie
27 lipca br. sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityka Regionalna - zwołana na wniosek poseł Marzeny Machałek - przyjęła dezyderat w sprawie szybkiej pomocy Rządu RP - gminom i powiatom dotkniętym skutkami katastrofalnej powodzi w lipcu 2012 roku. Tekst dezyderatu w załączeniu.

Projekt

Dezyderat nr

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

do Prezesa Rady Ministrów

w sprawie szybkiej pomocy Rządu RP gminom i powiatom dotkniętym skutkami katastrofalnej powodzi w lipcu 2012 r.

uchwalony na posiedzeniu w dniu lipca 2012 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2012 r. zapoznała się z trudną sytuacją gmin i powiatów Dolnego Śląska, dotkniętych w ostatnich dniach katastrofalną powodzią.

Komisja wysoko oceniła działania służb ratowniczych oraz sztabów kryzysowych, ale wyraża zaniepokojenie opóźnieniem w wydaniu rozporządzeń, które są niezbędne do bezzwłocznego przystąpienia do odbudowy obiektów i infrastruktury.

Komisja zwraca się do Rządu o szybkie przekazanie samorządom odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów akcji ratunkowych, prowadzonych w dniach powodzi oraz o wydanie rozporządzenia, zawierającego wykaz gmin i powiatów, które zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z dnia 16 września 2011 r., umożliwiłoby otrzymanie dotacji na odbudowę infrastruktury bez konieczności uiszczania wkładu własnego.

Na liście tej powinny znaleźć się: miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, powiat jeleniogórski oraz miasta i gminy na jego terenie – Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn; powiat lwówecki oraz miasta i gminy w tym powiecie – Gryfów Śląski, Lwówek Śląski i Wleń; powiat lubański oraz miasta i gminy w tym powiecie – Lubań, Olszyna i Platerówka; powiat złotoryjski oraz miasta i gminy na jego terenie – Złotoryja, Wojcieszów, Świerzawa, Pielgrzymka i Zagrodno; w powiecie zgorzeleckim gminy – Bogatynia, Sulików, Zawidów i Zgorzelec; w powiecie kamiennogórskim gmina Marciszów oraz gmina Nowogrodziec w powiecie bolesławieckim.Posłanka interweniuje w sprawie powodzian