Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych
500 plus (1)

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych

16 września 2017, 13:27 | W regionie

Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek wyróżniający. Takie rozwiązanie proponujemy w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać od 1 września 2020 r. W docelowej wysokości otrzymają go od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie sukcesywnie wzrastała.

Szacujemy, że w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pieniądze za wyróżniającą pracę wypłacane mają być w wysokości:

1. około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
2. około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r.
3. około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2022 r.

Praca nauczycieli, w tym także nauczycieli dyplomowanych, co do zasady, oceniana będzie co trzy lata. Kryteria tej oceny zostaną określone w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie, nauczyciel utraci prawo do tego dodatku.

Docelowo wysokość dodatku będzie równa 16 proc. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Projekt ustawy przyjęty został 12 września br. przez Radę Ministrów i skierowany zostanie do prac w Parlamencie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej