Marzena Machałek o gwarancji bezpłatnego nauczania religii w szkołach • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Marzena Machałek o gwarancji bezpłatnego nauczania religii w szkołach

Marzena Machałek o gwarancji bezpłatnego nauczania religii w szkołach

15 marca 2012, 15:26 | W regionie | Wypowiedzi

Poseł Marzena Machałek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Gwarancje bezpłatnego nauczania religii w szkołach wynikają zarówno z konstytucji, jak i z konkordatu, są też zapisane w ustawie o systemie oświaty. Chcę podkreślić, że sposób organizowania przez polskie państwo nauki religii po wejściu w życie konkordatu był regulowany przez rozporządzenie z 12 lutego 2002 r. Jest to rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Chcę zwrócić uwagę, że nauka religii była w tym ramowym planie nauczania umieszczona w § 2 ust. 1. Przez 10 następnych lat takie usytuowanie religii było podtrzymywane i przez 10 lat, mimo nowelizacji tego rozporządzenia, religia była wpisana do ramowego planu nauczania. Pani minister Szumilas w nieszczęsnym dla polskiej edukacji czasie, z różnych względów, między innymi ze względu na praktyczną likwidację liceum ogólnokształcącego, wykreśliła z ramowego planu nauczania religię.

Chcę zapytać panią minister, dlaczego łamie polskie umowy międzynarodowe, polski konkordat, polską konstytucję. Dlaczego rząd Donalda Tuska wpisuje się w atak na polski Kościół, dystansuje się wobec wartości religijnych i chrześcijańskich w nauczaniu i wychowaniu? Dziękuję.