Praca - dzieci - podatki • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Praca - dzieci - podatki

Praca - dzieci - podatki

26 września 2012, 12:29 | W regionie | żródło: www.pis.org.pl
Prawo regulujące wyliczanie i zbieranie podatków w naszym kraju jest przestarzałe i należy je zmienić - zwracali uwagę ekonomiści przybyli na debatę zorganizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość.

Do największych wyzwań naukowcy i przedsiębiorcy zaliczyli poradzenie sobie z sytuacją demograficzną w naszym kraju i rosnącym bezrobociem. Na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości ekonomiści dyskutowali wczoraj o propozycjach tej partii dotyczących przede wszystkim podatków, polityki prorodzinnej i rynku pracy.

Takiej debaty dawno w Polsce nie było. Spotkanie ekspertów znanych z pierwszych stron gazet to efekt zaproszenia wystosowanego przez Jarosława Kaczyńskiego do oceny pomysłów PiS dotyczących głównych sfer życia społecznego i gospodarczego i mających być alternatywą dla programu realizowanego przez obecnie rządzącą koalicję. Najwięcej miejsca w zaprezentowanych przez PiS propozycjach zajmują regulacje dotyczące systemu podatkowego. Przedstawiając na początku września inicjatywy swojej partii, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał, że „żeby w ogóle cokolwiek w Polsce zrobić, trzeba na nowo zorganizować finanse publiczne”.

PiS proponuje m.in. nową ustawę o podatku dochodowym - w jednym akcie prawnym miałyby się znaleźć funkcjonujące obecnie w odrębnych ustawach przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych (przedsiębiorstw). Na nowo Prawo i Sprawiedliwość chce też uregulować podatek VAT. Nie proponuje jednak żadnych zmian stawek podatkowych. Ideą zmian miałoby być m.in. zwiększenie pewności podatników, że stosując się do przepisów, prawa nie łamią. Obecnie, ze względu na różne interpretacje podatkowe, wcale nie jest to takie pewne.

PiS obiecało m.in. jasne zdefiniowanie tego, „co i jak będzie opodatkowane”. Wśród konkretnych propozycji tej partii w dziedzinie podatków znalazła się inicjatywa prowadzenia polityki proinwestycyjnej. PiS postuluje m.in., aby dochody przedsiębiorstw, które będą inwestowane, nie były opodatkowane. Dodatkowe dochody do budżetu zapewnić miałoby np. wprowadzenie podatku obrotowego płaconego przez duże sieci marketów i banki. Miałoby to na celu np. uniemożliwienie tym firmom unikania płacenia podatków w Polsce wskutek niewykazywania w naszym kraju zysków.

Prawo i Sprawiedliwość chce również m.in. urealnienia ulgi prorodzinnej, tak aby rodziny mogły z niej korzystać w większym zakresie. Obecnie bowiem rodziny z niższymi dochodami nie są w stanie odliczyć - ze względu na zbyt niski dochód - całości przysługującej im ulgi. Wśród propozycji padła także inicjatywa zwrotu zapłaconego podatku dochodowego emerytom pobierającym najniższe świadczenia - do 1 tys. złotych. Zwracając się do zaproszonych gości, Jarosław Kaczyński stwierdził, że „zgłoszone przez nich uwagi zostaną wysłuchane z pełną pokorą”, a w ramach możliwości uwzględnione w propozycjach PiS.

Dyskusja wyraźnie jednak wykroczyła poza ocenę inicjatyw zgłoszonych przez największą partię opozycyjną. Mieliśmy zarówno próbę zdiagnozowania stanu polskiej gospodarki, jej największych problemów, przewidywań na przyszłość, jak i próbę wykładu różnych sposobów podejścia do systemu podatkowego. Poruszono też problem szczegółowych przepisów - co i jak opodatkować.
źródło: www.pis.org.pl