Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich w okręgu jeleniogórskim • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich w okręgu jeleniogórskim
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich w okręgu jeleniogórskim (1)

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich w okręgu jeleniogórskim

23 września 2012, 15:31 | W regionie
W Jeleniej Górze, w czwartek 19 września, powołano Koło Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Swoim zakresem działania obejmuje ono region jeleniogórski. Powstało z inicjatywy Marzeny Machałek, która jest wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa. TNSP to stowarzyszenie nauczycieli różnych typów szkół oraz nauczycieli akademickich, którzy chca przywrócić prestiż i godność powołania do zawodu nauczycielskiego oraz przeciwdziałać systemowemu kryzysowi w oświacie.
W naszym okręgu będzie to miejsce merytorycznej dyskusji środowiska nauczycielskiego o prawicowych poglądach na temat systemu polskiej edukacji. Obecnie nauczyciele mają niewielki wpływ na zmiany w oświacie. Decydują o nich politycy, eksperci, urzędnicy, wydawcy podręczników. Natomiast tych, którzy na co dzień uczą i wychowują młodzież nikt o zdanie nie pyta. Poza związkami zawodowymi i organizacją dyrektorów szkół, nie działa żadne stowarzyszenie, które skupiałoby nauczycieli z różnego typu szkół.
TNSP jest otwarte także na nauczycieli akademickich. Grupa wykładowców wyższych uczelni interesuje się sprawami oświaty, a wiele spraw, takich jak podstawa programowa, system egzaminowania, rekrutacja na wyższe uczelnie, jest wspólnych.
Kontakt z jeleniogórskim Kołem TNSP można uzyskać przez biuro poseł Marzeny Machałek w Jeleniej Górze. Pani poseł zaprasza do współpracy wszystkich chętnych nauczycieli z naszego regionu, którym leży na sercu dobro polskiej i naszej lokalnej oświaty.