Zapytanie w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Zapytanie w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Zapytanie w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

20 marca 2012, 12:45 | W regionie | Zapytania

Pani poseł złożyła zapytanie do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

Szanowny Panie Ministrze! W związku z projektem rozporządzenia Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczącego likwidacji sądów rejonowych, w tym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim i utworzenia w jego miejsce wydziału zamiejscowego sądu przedstawiam negatywne, krytyczne stanowisko mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski.

Planowane zmiany w sądownictwie nie służą społeczności mniejszych miast, gmin i powiatów. Zniesienie sądów rejonowych w mniejszych miastach powiatowych spowoduje utrudnienia dla mieszkańców, a zmiany przyniosą tylko pozorne oszczędności. Likwidacja Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim spowoduje ogromne problemy organizacyjne i wydłużenie postępowań sądowych.

Lokalizacja sądów rejonowych odpowiada istniejącemu podziałowi administracyjnemu kraju. Warto podkreślić, iż sądy pełnią funkcje integrującą wspólnoty samorządowe. Reforma administracyjna z 1998 r. doprowadziła do powstawania powiatowego szczebla administracji i zapewniła mieszkańcom szeroki dostęp do świadczeń publicznych, w tym także do dochodzenia swoich praw przed sądami.

Należy ponadto wskazać, iż ewentualne zniesienie funkcjonowania Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim odbyłoby się ze szkodą dla mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski, którzy będą mieli utrudniony dostęp do sądu, gwarantowany przecież przez konstytucję. Trzeba również podkreślić, iż sprawność postępowania, jaką wykazuje się Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, jest przede wszystkim zasługą wysokich kompetencji zawodowych sędziów, jak również kwalifikacji pozostałej kadry.

Wydaje się, iż podjęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości chęć przeprowadzenia reorganizacji sądów powszechnych powinna być, jeśli już, przeprowadzona z uwzględnieniem stanowiska władz samorządowych na zasadach porozumienia i współpracy. Niestety przekazywane mi przez samorządowców informacje potwierdzają, iż mamy w tym zakresie do czynienia z decyzjami arbitralnymi, które nie są poparte analizą dokonywanych zmian czy aspektem społecznym i ekonomicznym. Realizacja ww. projektu rozporządzenia będzie skutkowała także m.in. naruszeniem interesu społecznego mieszkańców poprzez ograniczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pogorszenie poziomu bezpieczeństwa jego obywateli.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1. Czy ministerstwo odstąpi od projektu likwidacji Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim?

2. Czy ministerstwo zweryfikuje błędnie przyjęte kryteria likwidacji sądów i weźmie pod uwagę społeczne koszty wprowadzanych zmian, protesty mieszkańców i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości?

Z wyrazami szacunku

Poseł Marzena Machałek