Zapytanie w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika retencyjnego w Sędzisławiu • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Zapytanie w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika retencyjnego w…

Zapytanie w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika retencyjnego w Sędzisławiu

20 marca 2012, 12:48 | W regionie | Zapytania
Pani poseł złożyła zapytanie do ministra środowiska w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika retencyjnego w Sędzisławiu.

Szanowny panie Ministrze! Władze gminy Marciszów zabiegają o budowę zbiornika retencyjnego w Sędzisławiu ze środków budżetu państwa już od ponad sześciu lat. Wniosek w sprawie budowy zbiornika retencyjnego jest już ujęty w strategii województwa dolnośląskiego w ˝Programie małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim˝, jednakże termin realizacji został wyznaczony dopiero po 2015 r.

Termin realizacji inwestycji jest zbyt odległy wobec zagrożeń i zniszczeń powodowanych bardzo częstymi podtopieniami i wylewami rzeki. Tylko w ciągu poprzedniego roku woda kilkakrotnie wylewała się z koryta rzeki, powodując ogromne straty i zniszczenia w gminie. Także w tym roku mieszkańcy gminy Marciszów doświadczyli ogromnych strat związanych z podtopieniami, gdzie woda zalała domostwa, drogi oraz pola uprawne. Dla gminy i jej mieszkańców zmagających się od lat niemal bez przerwy z coraz to groźniejszym żywiołem budowa zbiornika retencyjnego jest sprawą fundamentalną i najpilniejszą.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z gorącym apelem o udzielenie pomocy gminie Marciszów i odpowiedź na pytanie: Czy możliwe jest przyspieszenie budowy zbiornika retencyjnego w Sędzisławiu i uwolnienie mieszkańców, jak i władz gminy od ustawicznego poczucia braku bezpieczeństwa?

Z wyrazami szacunku

Poseł Marzena Machałek