OŚWIADCZENIE • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » OŚWIADCZENIE
Marzena Machałek (1)

OŚWIADCZENIE

21 lutego 2019, 11:45 | W regionie


W związku z publikacjami prasowymi, w których bezpodstawnie łączy się mnie z potencjalnymi nieprawidłowościami związanymi z gospodarką odpadami na terenie Gminy Bogatynia na Dolnym Śląsku, oświadczam, co następuje.

„Wiązanie mnie z potencjalnymi nieprawidłowościami związanymi z gospodarką odpadami na terenie Gminy Bogatynia na Dolnym Śląsku jest insynuacją i daleko idącym nadużyciem - podważającym moją wiarygodność w oczach opinii publicznej. Użyte w publikacjach sformułowania mają ewidentnie kłamliwy charakter. Są naruszeniem mojej godności i dobrego imienia. Stanowią rażące uchybienie zasadom etyki dziennikarskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, informuję, iż podejmę wszelkie kroki prawne - w tym skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 226 § 1 Kodeksu karnego tj. znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz wniesienie powództwa o ochronę dóbr osobistych tj. art. 24 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego - w stosunku do wszelkich osób i podmiotów, które dopuściły się lub dopuszczą się podania nieprawdziwych, naruszających moje dobra osobiste, informacji w ww. kontekście.”

/-/ Marzena Machałek