W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Zapytanie w sprawie utrzymania Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii
12 czerwca 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie utrzymania Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii

Dotarł do nas apel Polonii szwajcarskiej, dotyczący zagrożenia istnienia Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii, które chlubi się 138-letnią działalnością. Założone zostało w 1870 r. przez hrabiego Władysława Platera - jest miejscem spoczynku serca generała Tadeusza Kościuszki. W muzeum…
O zasadach przekazywania spółek Skarbu Państwa na rzecz samorządów
11 czerwca 2008 | Wypowiedzi

O zasadach przekazywania spółek Skarbu Państwa na rzecz samorządów

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście jest tak, że to przedłożenie komisyjne zawiera dwie ustawy, rozwiązania dobre i niedobre. Dzisiaj, niestety, musimy się zastanowić, czy przyjmować ustawę, czy przyjmować poprawki, tak by dobrych rozwiązań po prostu nie eliminować.     Moje pytanie…
Problemy polskiej edukacji
11 czerwca 2008 | Wypowiedzi

Problemy polskiej edukacji

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Rzeczywiście dzisiejsza debata powinna wpisywać się w szerszy kontekst i szerszą dyskusję o edukacji i o jej stanie, ale na poruszenie tej kwestii oczywiście nie będę miała czasu w swoim wystąpieniu. Chcę tylko powiedzieć bardzo wyraźnie, że chaos i…
Interpelacja w sprawie procedury rozpatrywania przez NFZ wniosków o leczenie niestandardowe…
9 maja 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie procedury rozpatrywania przez NFZ wniosków o leczenie niestandardowe chorób nowotworowych

     Szanowna Pani Minister! Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. 182, z 2005 r. Nr 16, poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, poz. 912 i Nr 76, poz. 1062, z 2006 r. Nr 15, poz. 194 oraz z…
Czy przepadną unijne fundusze?
8 maja 2008 | Wypowiedzi

Czy przepadną unijne fundusze?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Trudno naprawdę podzielać pani optymizm, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Odniosę się szczególnie do programu ˝Infrastruktura i środowisko˝, co do którego niestety z przykrością muszę stwierdzić, że widać szczególną nieporadność, a nawet,…
Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2008 r.
7 maja 2008 | Wypowiedzi

Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2008 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo uważnie wysłuchałam pana wystąpienia i przyznam szczerze, że trudno nie zgodzić się z wieloma sformułowaniami zawartymi w tym swoistym exposé. Bo czyż nie jest prawdą, że wzmacnianie wolności i demokracji służy Rzeczypospolitej? Jest to, jak…
Interpelacja w sprawie zasad opodatkowania działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej…
7 maja 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie zasad opodatkowania działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez propagowanie narciarstwa zjazdowego

   Szanowny Panie Ministrze! W związku z niepokojącymi sygnałami, które docierają do mnie od osób działających w stowarzyszeniach kultury fizycznej propagujących narciarstwo zjazdowe, uprzejmie proszę o wyjaśnienie zasad opodatkowania tych stowarzyszeń i udzielenie odpowiedzi na niżej postawione…
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o nadaniu nowej…
24 kwietnia 2008 | Oświadczenia

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Cieszę się, że mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.     Akademia Muzyczna w Warszawie, jak już powiedzieliśmy, jest…
Interpelacja w sprawie obniżenia wieku szkolnego
23 kwietnia 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie obniżenia wieku szkolnego

   Szanowna Pani Minister! Zgodnie z zakładanym przez ministerstwo planem już l września 2009 r. do klas pierwszych pójdą siedmiolatki z 2002 r. oraz dzieci urodzone między styczniem a czerwcem 2003 r. W roku szkolnym 2010/2011 do klasy pierwszej podstawówki trafią dzieci urodzone w drugiej…
Informacja bieżąca
10 kwietnia 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam do pani około 30 pytań w związku ze sprawą, którą poruszę, ale skoncentruję się na tych najważniejszych.     W ostatnim czasie wiele się mówi i słyszy o potencjalnej likwidacji kuratoriów oświaty i przekazaniu części ich zadań do centralnej czy…