W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Informacja bieżąca
10 kwietnia 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam do pani około 30 pytań w związku ze sprawą, którą poruszę, ale skoncentruję się na tych najważniejszych.     W ostatnim czasie wiele się mówi i słyszy o potencjalnej likwidacji kuratoriów oświaty i przekazaniu części ich zadań do centralnej czy…
Informacja bieżąca
27 marca 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

Panie Marszałku! Pani Minister! To jest drugi dzień, kiedy rozmawiamy o bardzo ważnej kwestii. Wczoraj mówiliśmy o służbie zdrowia, dzisiaj mówimy o sprawach emerytalnych i pakiecie ustaw, który moim zdaniem powinien być przygotowany. Pakiet ten powinien być spójny i powinien też być przygotowany…
Czytanie poselskich projektów ustaw dot. służby zdrowia
26 marca 2008 | Wypowiedzi

Czytanie poselskich projektów ustaw dot. służby zdrowia

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister, nikt nie wymaga, żeby po czterech miesiącach rządzenia Platforma Obywatelska uzdrowiła system zdrowia. Jednak wydaje się dosyć oczywiste, szczególnie po szumnych zapowiedziach przed kampanią i w czasie kampanii wyborczej, że należało…
Informacja bieżąca
18 marca 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Moje pytanie będzie dotyczyło mieszkańców, lokatorów budynków TBS, czyli towarzystw budownictwa społecznego. Jak wiemy, ta forma budownictwa rozwijała się szczególnie w latach 90., dalej jest prowadzona, i miała służyć głównie tym, których nie stać…
Interpelacja w sprawie zakażonych HCV i HBV
17 marca 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie zakażonych HCV i HBV

Szanowna Pani Minister! Problem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby dotyczy łącznie około jednego miliona Polaków (ok. 700 tys. zakażonych HCV i ok. 300 tys. zakażonych HBV). Bezobjawowy (i bezżółtaczkowy) okres trwania przewlekłego zapalenia wątroby typu C powoduje, że większość chorych…
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego…
13 marca 2008 | Wypowiedzi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przed chwilą padło zdanie wypowiedziane przez jednego z posłów Platformy Obywatelskiej: wrażenie, które tworzy rzeczywistość polityczną. Myślę, że to jest clou polityki, którą prowadzi Platforma Obywatelska - tworzyć wrażenie i zastępować nim rzeczywistość. Z tą…
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego…
12 marca 2008 | Wypowiedzi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 280).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Istotnie, zgadzam się tutaj z posłami, z Platformy też, którzy twierdzili, że ta debata powinna być debatą merytoryczną, zwłaszcza że jest to debata historyczna, ma ona historyczne znaczenie dla naszego kraju. A więc tym bardziej dziwi mnie wystąpienie premiera rządu…
Informacja ministra pracy i polityki społecznej w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku…
29 lutego 2008 | Wypowiedzi

Informacja ministra pracy i polityki społecznej w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝

 Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! To rzeczywiście bardzo dobry, ważny program i ważna debata. Szkoda, że zainteresowanie nią jest tak małe, aczkolwiek w sprawach mogących medialnie wybrzmieć pewnie byłoby większe.     Chciałabym podkreślić jedną rzecz. Rzeczywiście jest to program,…
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie…
29 lutego 2008 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw.

 Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z przykrością niestety muszę powiedzieć, że odebrałam wystąpienie pani Śledzińskiej-Katarasińskiej jako wysoce niemerytoryczne, a przede wszystkim chaotyczne, niespójne i niestety pozbawione jakiejś wizji funkcjonowania mediów, w tym mediów…
Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego " Infrastruktura i…
28 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego " Infrastruktura i środowisko" projektu o nazwie "Karkonoski system wodociągów i kanalizacji - etap II"

 W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego woj. jeleniogórskiego nie…