W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Zapytanie w sprawie usunięcia  z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie  w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie  w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura    i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2008…
20 grudnia 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 (druki nr 16, 53 i 53-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie jest skierowane do posła sprawozdawcy. Czy pan poseł sprawozdawca wie, że jest przygotowana dokumentacja i koncepcja modernizacji tej linii. Opiewa ona na ponad 1 mln zł, a 30 mln jest w stanie zabezpieczyć likwidację ograniczeń, szczególnie w części…
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2008…
18 grudnia 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 (druki nr 16 i 53).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj padło takie zdanie z ust któregoś z posłów Platformy, że Platforma znalazła pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. Byłam dzisiaj na posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego i przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń samorządowych twierdzą, że pieniędzy…
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki…
6 grudnia 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druki nr 23 i 46).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chcę tutaj wzmocnić wypowiedź mojej koleżanki, ale też jeszcze zapytać o kwestię zasadniczą. Platforma Obywatelska obiecała w kampanii bardzo zdecydowane nie tylko 10-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Czekamy na konkrety, pani minister, kiedy będzie…
Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o…
23 listopada 2007 | Wypowiedzi

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Z dużą niecierpliwością czekałam na pana exposé, a szczególnie na część dotyczącą edukacji, zwłaszcza że w okresie kampanii wyborczej słyszeliśmy szumne zapowiedzi ogromnych podwyżek, w tym podwyżek dla nauczycieli, i przyznam szczerze, że po…
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej o rządowym…
10 lipca 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druki nr 1929 i 1938).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To dobrze, że debatujemy dzisiaj nad tą regulacją, nad tą zmianą ustawy. Rzeczywiście jest to regulacja oczekiwana. Lepiej by się stało, gdybyśmy trochę wcześniej uchwalili zmiany w Karcie nauczyciela. Jest to ważna regulacja i oczekiwana przez…
Informacja Rządu o przebiegu i wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbyło…
6 lipca 2007 | Wypowiedzi

Informacja Rządu o przebiegu i wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbyło się w dniach 21-23 czerwca 2007 r

Zanim przejdę do pytania, kilka refleksji o sukcesie. O sukcesie, który - jak widać - bardzo boli niektórych występujących, a wręcz wprawia w pewną irytację. Czyż nie możemy mówić o sukcesie? Oczywiście, że tak. Dziękuję panu ministrowi za dzisiejsze sprawozdanie, upewniło mnie oto w tym, że…