W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego " Infrastruktura i…
28 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego " Infrastruktura i środowisko" projektu o nazwie "Karkonoski system wodociągów i kanalizacji - etap II"

 W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego woj. jeleniogórskiego nie…
Interpelacja w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad orzekania o niepełnosprawnościach…
15 lutego 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad orzekania o niepełnosprawnościach sprzężonych.

Szanowna Pani Minister! Od roku szkolnego 2007/2008 podstawą do naliczania subwencji oświatowej są zestawienia danych   zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Według Związku Powiatów Polskich, od którego otrzymałam te informacje, zastosowana metodologia zbierania danych dotyczących uczniów…
Interpelacja w sprawie dofinansowania dla szkół zawodowych prowadzących kształcenie w zakresie…
15 lutego 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie dofinansowania dla szkół zawodowych prowadzących kształcenie w zakresie nauki jazdy pojazdami.

Szanowna Pani Minister! Problem dotyczy przede wszystkim szkół zawodowych. W podstawie programowej zapisane jest wymaganie kształcenia umiejętności prowadzenia i obsługiwania samochodu, ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy. Koszty kształcenia…
Interpelacja w sprawie planowanej likwidacji kuratoriów oświaty.
15 lutego 2008 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie planowanej likwidacji kuratoriów oświaty.

Istotą demokratyzacji systemu oświaty w Polsce jest i powinno być istnienie współpracujących ze sobą dwóch niezależnych organów, które kontrolują odrębne aspekty funkcjonowania szkoły.             Z wypowiedzi Pani Minister oraz innych przedstawicieli resortu, publikowanych   w środkach masowego…
Informacja rządu na temat obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce
6 lutego 2008 | Wypowiedzi

Informacja rządu na temat obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wysłuchaliśmy dzisiaj pani informacji, pani minister. Niestety ta informacja była mało precyzyjna, nie zawierała żadnego planu doraźnych rozwiązań problemów ochrony zdrowia ani też planu długofalowego. W zasadzie dyskutujemy o tzw. projektach widmo,…
Zapytanie  w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Jelenia Góra"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie w sprawie usunięcia  z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie  w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…
Zapytanie  w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
5 lutego 2008 | Zapytania

Zapytanie w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze"

Szanowna Pani Minister! W związku z weryfikacją listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura    i Środowisko, tj. listy projektów starających się o dofinansowanie ze   środków UE, wyrażam zaniepokojenie faktem, iż żadna z zatwierdzonych przez poprzedni rząd inwestycji dla byłego…