W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 r. wraz z informacją o…
27 czerwca 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2006 r. (druk nr 1602) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1831).

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Przewodnicząca! Myślę, że dyskusja nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest dobrym momentem do rozmowy o jakości naszych mediów publicznych, do zastanowienia się nad ich stanem i kondycją. Oczywiście ten stan, ta kondycja dotyczy realizacji…
Informacja bieżąca.
14 czerwca 2007 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiadomo jest, że rząd stara się konsekwentnie budować korpus służby cywilnej w oparciu o ustawę o służbie cywilnej, a także o ustawę o państwowym zasobie kadrowym. Moje pytanie dotyczyć będzie konkretów. Chciałabym się dowiedzieć, w jaki…
Interpelacja w sprawie umieszczenia projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin…
25 maja 2007 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie umieszczenia projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szanowny Panie Ministrze, Związek Gmin rzeki Czerwona Woda zwrócił się do nas z prośbą o poparcie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w sprawie umieszczenia go w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Dużych dla Programu…
Interpelacja w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S5 w składzie projektów podstawowych…
27 kwietnia 2007 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S5 w składzie projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także w sprawie poprawy infrastruktury kolejowej pomiędzy miastami Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Gda

   Szanowna Pani Minister! Szanowni Panowie Ministrowie! Kilka dni temu w całej Polsce zapanowała euforia związana z przyznaniem naszemu krajowi i Ukrainie organizacji Euro 2012 w piłce nożnej. Ta wspaniała decyzja i wynikające z niej konsekwencje i obowiązki nakazują zwrócenie uwagi na fatalny…
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o…
11 kwietnia 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1574 i 1592)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja mam kilka pytań, postaram się bardzo krótko je przedstawić. Chcę tu wzmocnić pytanie koleżanki dotyczące jednolitego stroju. Ja nie kwestionuję walorów wynikających z wprowadzenia do szkół jednolitego stroju, natomiast niepokoi mnie dysproporcja w…
Interpelacja w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach Nowe…
11 kwietnia 2007 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach Nowe Marzy-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Żnin i Żnin-Gniezno w składzie projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2007-2013

   Droga ekspresowa S5 stanowi niezwykle ważny z punktu widzenia interesów kraju, a w szczególności województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, szlak komunikacyjny. Co więcej, ze względu na stworzenie dobrego połączenia drogowego między Wrocławiem a Gdańskiem jest ona bardzo ważna również…
Interpelacja w sprawie modernizacji traktu kolejowego nr 274 na odcinku Wrocław-Jelenia Góra
16 marca 2007 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie modernizacji traktu kolejowego nr 274 na odcinku Wrocław-Jelenia Góra

Szanowny Panie Ministrze! Wieloletnie zaniedbania, niepodejmowanie bieżących napraw oraz brak inwestycji spowodowały marginalizację regionalnych sieci kolejowych. Podobnie rzecz ma się z linią kolejową nr 274 z Jeleniej Góry do Wrocławia. Zły stan infrastruktury zmusza przewoźników do…
Pytanie w sprawach bieżących
25 stycznia 2007 | Wypowiedzi

Pytanie w sprawach bieżących

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zwracam się do pana ministra o doprecyzowanie pewnych działań. Pierwsza rzecz, czy udało się dotrzeć do władz FIFA po to, aby je przekonać o intencjach tego działania, bo być może nie mają po prostu świadomości, z czego te decyzje wynikają. To jest bardzo istotne,…
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmanie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie…
12 stycznia 2007 | Wypowiedzi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmanie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1277)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam dwa pytania, które nie dotyczą bezpośrednio zaproponowanych zmian. Chciałabym odnieść się do sprawy liceów profilowanych. Moje pytanie brzmi następująco: Co dalej z liceami profilowanymi? Czekamy na jakieś szczegółowe rozwiązania w związku z tym,…