W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Interpelacja w sprawie modernizacji traktu kolejowego nr 274 na odcinku Wrocław-Jelenia Góra
16 marca 2007 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie modernizacji traktu kolejowego nr 274 na odcinku Wrocław-Jelenia Góra

Szanowny Panie Ministrze! Wieloletnie zaniedbania, niepodejmowanie bieżących napraw oraz brak inwestycji spowodowały marginalizację regionalnych sieci kolejowych. Podobnie rzecz ma się z linią kolejową nr 274 z Jeleniej Góry do Wrocławia. Zły stan infrastruktury zmusza przewoźników do…
Pytanie w sprawach bieżących
25 stycznia 2007 | Wypowiedzi

Pytanie w sprawach bieżących

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zwracam się do pana ministra o doprecyzowanie pewnych działań. Pierwsza rzecz, czy udało się dotrzeć do władz FIFA po to, aby je przekonać o intencjach tego działania, bo być może nie mają po prostu świadomości, z czego te decyzje wynikają. To jest bardzo istotne,…
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmanie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie…
12 stycznia 2007 | Wypowiedzi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmanie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1277)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam dwa pytania, które nie dotyczą bezpośrednio zaproponowanych zmian. Chciałabym odnieść się do sprawy liceów profilowanych. Moje pytanie brzmi następująco: Co dalej z liceami profilowanymi? Czekamy na jakieś szczegółowe rozwiązania w związku z tym,…