W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Interpelacja w sprawie zainicjowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań na rzecz…
14 czerwca 2016, 15:02 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie zainicjowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań na rzecz poprawy i zwiększenia zakresu nieodpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Szanowna Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Szanowna Pani Minister, jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za edukację naszych dzieci, nie tylko za ich rozwój fizyczny, ale również za ich rozwój psychiczny, emocjonalny, społeczny. Wiele dzieci nie otrzyma wsparcia specjalistycznego w…
Interpelacja w sprawie Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA - Sekcji Eksploatacji w Węglińcu
13 czerwca 2016, 12:54 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA - Sekcji Eksploatacji w Węglińcu

Warszawa, 8 czerwca 2016 Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa Szanowny Panie Ministrze, Jestem zaniepokojona informacjami, które docierają do mnie ze strony pracowników Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. a w szczególności Sekcji Eksploatacji Lokomotyw w…
Interpelacja w sprawie możliwości zmian systemowych dotyczących rozwoju inwestycji miejscowości…
13 czerwca 2016, 12:53 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie możliwości zmian systemowych dotyczących rozwoju inwestycji miejscowości leżących w obszarze Natura 2000 i parków krajobrazowych

Warszawa, 8 czerwca 2016 Szanowny Pan Jan Szyszko Minister Środowiska Szanowny Panie Ministrze , W ostatnim czasie zwróciły się do mnie władze Gminy Wleń, w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim zwracając uwagę na problemy miejscowości leżących w obszarach Natura 2000 i parków…
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących aptek prywatnych
13 czerwca 2016, 12:52 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących aptek prywatnych

Warszawa, 3 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Wystąpienie niniejsze podyktowane jest powtarzającymi się coraz częściej niepokojącymi sygnałami kierowanymi przez właścicieli aptek zlokalizowanych w okręgu wyborczym, który mam zaszczyt…
Interpelacja w sprawie regulacji przepisów dotyczących pielęgniarek środowisk nauczania i wychowania
13 czerwca 2016, 12:49 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie regulacji przepisów dotyczących pielęgniarek środowisk nauczania i wychowania

Warszawa, 3 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Mając na uwadze toczące się prace zmierzające do opracowania projektu założeń do ustawy o POZ i opracowany przez zespół powołany przez Pana Ministra dokument „Analiza funkcjonowania podstawowej…
Interpelacja w sprawie planowanych zmian w sektorze podstawowej opieki zdrowotnej oraz programie…
13 czerwca 2016, 12:43 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie planowanych zmian w sektorze podstawowej opieki zdrowotnej oraz programie opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży.

Warszawa, 01 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Interpelacja niniejsza powodowana jest prośbą z jaką zwróciły się do mnie położne prowadzące własne praktyki położnicze. Położne są zaniepokojone zapowiadanymi zmianami w sektorze Podstawowej…
Interpelacja w sprawie przywrócenia wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień…
13 czerwca 2016, 12:42 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie przywrócenia wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Warszawa, 1 czerwca 2016 Szanowna Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej Szanowna Pani Minister, Zwrócili się do mnie z pismem pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych (tzw. domów dziecka), którzy wnoszą o przywrócenie im uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Do 31.12 2013…
Interpelacja w sprawie punktów gier hazardowych.
13 czerwca 2016, 12:40 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie punktów gier hazardowych.

Warszawa, 17 czerwca 2016 Szanowny Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów Szanowny Panie Ministrze, W dniu 04.05.2016 zwrócił się do mnie Burmistrz Złotoryi pan Robert Pawłowski z prośbą o pomoc w sprawie ograniczenia na terenie miasta Złotoryja liczby punktów, w których prowadzona jest…
Interpelacja w sprawie możliwości zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
13 czerwca 2016, 12:34 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie możliwości zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Jelenia Góra, 16 maja 2016 Szanowna Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister , Docierają do mnie głosy środowiska wychowawców Ochotniczych Hufców Pracy dotyczące możliwości ewentualnej nowelizacji obecnie funkcjonującej ustawy o nauczycielskich…
Interpelacja w sprawie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
8 czerwca 2016, 13:38 | W regionie | Interpelacje

Interpelacja w sprawie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Warszawa, 8 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Jestem głęboko zaniepokojona docierającymi do mnie informacjami na temat nierównego traktowania Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej , w stosunku do prywatnych podmiotów…