W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie

W sejmie

Interpelacja w sprawie dotacji wypłacanych oświatowym placówkom niepublicznym
21 września 2016, 12:15 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie dotacji wypłacanych oświatowym placówkom niepublicznym

Jelenia Góra, 25 lipca 2016 r. Szanowna Pani Minister, w ostatnim czasie zwróciły się do mnie władze powiatu jeleniogórskiego, które przedstawiły mi problem związany z wypłacaniem dotacji placówkom niepublicznym w trybie art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty. Otóż na obszarze powiatu…
Interpelacja ws. zmian organizacyjnych planowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa
21 lipca 2016, 10:28 | W regionie | Interpelacje

Interpelacja ws. zmian organizacyjnych planowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa

Warszawa, 18 lipca 2016 Szanowny Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii Szanowny Panie Ministrze, Docierają do mnie niepokojące informacje dotyczące działań reorganizacyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa. Z pozyskanych przeze mnie informacji wynika, że Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa…
Interpelacja w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w Spółce PKP Cargo S.A.
19 lipca 2016, 16:21 | W regionie | Interpelacje

Interpelacja w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w Spółce PKP Cargo S.A.

Jelenia Góra, 18 lipca 2016 Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa Szanowny Panie Ministrze, Zwracam się z ponowną interpelacją w sprawie zmian organizacyjnych w Spółce PKP Cargo S.A. Odpowiedź udzielona na moja poprzednią interpelację – nr 4050, z 8 czerwca 2016, nie…
Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących określenia jakości wody na pływalniach…
29 czerwca 2016, 17:13 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących określenia jakości wody na pływalniach otwartych i basenach

Warszawa, 28 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) określono mikrobiologiczne i…
Ważna, oczekiwana przez uczniów, rodziców, a także samorządy zmiana w edukacji.
29 czerwca 2016, 16:51 | Wypowiedzi | Oświadczenia

Ważna, oczekiwana przez uczniów, rodziców, a także samorządy zmiana w edukacji.

https://www.facebook.com/PoselMarzenaMachalek/photos/a.311233535607053.75332.203346419729099/1216642528399478/?type=3
Interpelacja w sprawie zainicjowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań na rzecz…
14 czerwca 2016, 15:02 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie zainicjowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań na rzecz poprawy i zwiększenia zakresu nieodpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Szanowna Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Szanowna Pani Minister, jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za edukację naszych dzieci, nie tylko za ich rozwój fizyczny, ale również za ich rozwój psychiczny, emocjonalny, społeczny. Wiele dzieci nie otrzyma wsparcia specjalistycznego w…
Interpelacja w sprawie Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA - Sekcji Eksploatacji w Węglińcu
13 czerwca 2016, 12:54 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo SA - Sekcji Eksploatacji w Węglińcu

Warszawa, 8 czerwca 2016 Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa Szanowny Panie Ministrze, Jestem zaniepokojona informacjami, które docierają do mnie ze strony pracowników Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. a w szczególności Sekcji Eksploatacji Lokomotyw w…
Interpelacja w sprawie możliwości zmian systemowych dotyczących rozwoju inwestycji miejscowości…
13 czerwca 2016, 12:53 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie możliwości zmian systemowych dotyczących rozwoju inwestycji miejscowości leżących w obszarze Natura 2000 i parków krajobrazowych

Warszawa, 8 czerwca 2016 Szanowny Pan Jan Szyszko Minister Środowiska Szanowny Panie Ministrze , W ostatnim czasie zwróciły się do mnie władze Gminy Wleń, w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim zwracając uwagę na problemy miejscowości leżących w obszarach Natura 2000 i parków…
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących aptek prywatnych
13 czerwca 2016, 12:52 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących aptek prywatnych

Warszawa, 3 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Wystąpienie niniejsze podyktowane jest powtarzającymi się coraz częściej niepokojącymi sygnałami kierowanymi przez właścicieli aptek zlokalizowanych w okręgu wyborczym, który mam zaszczyt…
Interpelacja w sprawie regulacji przepisów dotyczących pielęgniarek środowisk nauczania i wychowania
13 czerwca 2016, 12:49 | Interpelacje

Interpelacja w sprawie regulacji przepisów dotyczących pielęgniarek środowisk nauczania i wychowania

Warszawa, 3 czerwca 2016 Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Mając na uwadze toczące się prace zmierzające do opracowania projektu założeń do ustawy o POZ i opracowany przez zespół powołany przez Pana Ministra dokument „Analiza funkcjonowania podstawowej…