Szkolnictwo branżowe i edukacja włączająca – wizyta wiceminister edukacji w Rzeszowie i Przemyślu • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » Szkolnictwo branżowe i edukacja włączająca – wizyta wiceminister…
MS (1)

Szkolnictwo branżowe i edukacja włączająca – wizyta wiceminister edukacji w Rzeszowie i Przemyślu

19 marca 2018, 14:46

Zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz edukacja włączająca, a także kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – to główne tematy poniedziałkowej wizyty Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w województwie podkarpackim.

19 marca br. w Rzeszowie wiceszefowa MEN wzięła udział w otwarciu wojewódzkiej konferencji pt. „Zawód-perspektywa na przyszłość”. W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym obecni byli dyrektorzy szkół zawodowych, współpracujący z nimi pracodawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obecni koordynatorzy ds. szkolnictwa zawodowego przy kuratorze oświaty, dyrektorzy z Rady ds. Szkolnictwa Zawodowego powołani przez ministra edukacji.

W swoim przemówieniu wiceminister Marzena Machałek wskazała, że MEN będzie dążyło do tego, aby w każdym powiecie było dobrze zorganizowane doradztwo zawodowe.

– W kształcenie zawodowe muszą się włączyć wszystkie zainteresowane strony – pracodawcy, szkoły, samorządy i ministerstwa. Pracodawca powinien być obecny nie tylko w uczeniu praktycznym zawodu czy opracowaniu podstaw programowych, ale również w doradztwie zawodowym, promocji zawodu i kształceniu nauczycieli – powiedziała Sekretarz Stanu w MEN. – Szkoły branżowe i technika muszą przyciągać młodych ludzi. Natomiast młodzi muszą wiedzieć, po co idą do tego typu szkoły – dodała Marzena Machałek.

Z kolei w Przemyślu wiceminister edukacji uczestniczyła w konferencji pt. Edukacja włączająca, kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Wydarzenie to skierowane zostało do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Podczas swojego wystąpienia i dyskusji z uczestnikami, wiceszefowa MEN podkreślała, że edukacja włączająca nie jest nastawiona tylko na ucznia z niepełnosprawnościami.

– To edukacja dialogu i akceptacji, w której każdy uczeń i każdy nauczyciel może znaleźć swoje miejsce – wskazała wiceminister edukacji. – Każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, ma określone talenty. Szczególną troską otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami, tworzymy dla nich określone narzędzia – dodała.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN powiedziała również, że najlepszym terapeutą jest kolega z ławki i właśnie tak należy rozumieć edukację włączającą.

– Ta edukacja jest potrzebna uczniom z niepełnosprawnościami, ale też temu koledze w ławce, który uczy się odpowiedzialności, pomocy, przygotowuje się do życia w społeczeństwie – powiedziała wiceminister edukacji.

W konferencji w Przemyślu zorganizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu uczestniczyła również Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.