Wypowiedzi • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » Wypowiedzi

Wypowiedzi

Informacja bieżąca
10 kwietnia 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam do pani około 30 pytań w związku ze sprawą, którą poruszę, ale skoncentruję się na tych najważniejszych.     W ostatnim czasie wiele się mówi i słyszy o potencjalnej likwidacji kuratoriów oświaty i przekazaniu części ich zadań do centralnej czy…
Informacja bieżąca
27 marca 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

Panie Marszałku! Pani Minister! To jest drugi dzień, kiedy rozmawiamy o bardzo ważnej kwestii. Wczoraj mówiliśmy o służbie zdrowia, dzisiaj mówimy o sprawach emerytalnych i pakiecie ustaw, który moim zdaniem powinien być przygotowany. Pakiet ten powinien być spójny i powinien też być przygotowany…
Czytanie poselskich projektów ustaw dot. służby zdrowia
26 marca 2008 | Wypowiedzi

Czytanie poselskich projektów ustaw dot. służby zdrowia

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister, nikt nie wymaga, żeby po czterech miesiącach rządzenia Platforma Obywatelska uzdrowiła system zdrowia. Jednak wydaje się dosyć oczywiste, szczególnie po szumnych zapowiedziach przed kampanią i w czasie kampanii wyborczej, że należało…
Informacja bieżąca
18 marca 2008 | Wypowiedzi

Informacja bieżąca

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Moje pytanie będzie dotyczyło mieszkańców, lokatorów budynków TBS, czyli towarzystw budownictwa społecznego. Jak wiemy, ta forma budownictwa rozwijała się szczególnie w latach 90., dalej jest prowadzona, i miała służyć głównie tym, których nie stać…
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego…
13 marca 2008 | Wypowiedzi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przed chwilą padło zdanie wypowiedziane przez jednego z posłów Platformy Obywatelskiej: wrażenie, które tworzy rzeczywistość polityczną. Myślę, że to jest clou polityki, którą prowadzi Platforma Obywatelska - tworzyć wrażenie i zastępować nim rzeczywistość. Z tą…
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego…
12 marca 2008 | Wypowiedzi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 280).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Istotnie, zgadzam się tutaj z posłami, z Platformy też, którzy twierdzili, że ta debata powinna być debatą merytoryczną, zwłaszcza że jest to debata historyczna, ma ona historyczne znaczenie dla naszego kraju. A więc tym bardziej dziwi mnie wystąpienie premiera rządu…
Informacja ministra pracy i polityki społecznej w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku…
29 lutego 2008 | Wypowiedzi

Informacja ministra pracy i polityki społecznej w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝

 Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! To rzeczywiście bardzo dobry, ważny program i ważna debata. Szkoda, że zainteresowanie nią jest tak małe, aczkolwiek w sprawach mogących medialnie wybrzmieć pewnie byłoby większe.     Chciałabym podkreślić jedną rzecz. Rzeczywiście jest to program,…
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie…
29 lutego 2008 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw.

 Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z przykrością niestety muszę powiedzieć, że odebrałam wystąpienie pani Śledzińskiej-Katarasińskiej jako wysoce niemerytoryczne, a przede wszystkim chaotyczne, niespójne i niestety pozbawione jakiejś wizji funkcjonowania mediów, w tym mediów…
Informacja rządu na temat obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce
6 lutego 2008 | Wypowiedzi

Informacja rządu na temat obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wysłuchaliśmy dzisiaj pani informacji, pani minister. Niestety ta informacja była mało precyzyjna, nie zawierała żadnego planu doraźnych rozwiązań problemów ochrony zdrowia ani też planu długofalowego. W zasadzie dyskutujemy o tzw. projektach widmo,…
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2008…
20 grudnia 2007 | Wypowiedzi

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 (druki nr 16, 53 i 53-A) - trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie jest skierowane do posła sprawozdawcy. Czy pan poseł sprawozdawca wie, że jest przygotowana dokumentacja i koncepcja modernizacji tej linii. Opiewa ona na ponad 1 mln zł, a 30 mln jest w stanie zabezpieczyć likwidację ograniczeń, szczególnie w części…