180 mln zł na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków zostanie maksymalnie uproszczony. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Środki na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w 2022 r. 

W 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 700 mln zł, które będą przeznaczone na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

  • 180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – środki planowane od 1 marca br. 
  • 520  mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. – środki planowane od 1 września br.

 

Wysokość wsparcia  

W skali całego kraju kwota 180 mln zł przeznaczona na to zadanie pozwoli zrealizować ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Tym samym środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną zwiększone o 31%.

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: 

  • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
  • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.