Życiorys

Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu
Moja historia

Kim Jestem

W 2017 roku premier Beata Szydło powołała mnie na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To pewnego rodzaju zwieńczenie mojej drogi zawodowej: nauczyciela i wieloletniego parlamentarzysty zajmującego się polską edukacją. Jako wiceminister edukacji odpowiadam za reformę szkolnictwa zawodowego i edukację włączającą. To fascynująca praca, bowiem szkolnictwo zawodowe i branżowe trzeba praktycznie odbudować, a także zupełnie inaczej podejść do zagadnienia edukacji dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Całe moje zawodowe życie związane jest z oświatą. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1983 do 2006 roku pracowałam jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Kamiennej Górze, byłam radną miejską i radną Sejmiku Wojewódzkiego, wiceburmistrzem Kamiennej Góry, pełniłam funkcję dolnośląskiego wicekuratora oświaty.

0
Lat sprawowania mandatu posła

Od 2006 nieprzerwanie sprawuję mandat poselski angażując się w sprawy polskiej edukacji. Świadczy o tym moja wieloletnia praca w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży czy podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, ale również kilkadziesiąt interpelacji poselskich i kilkadziesiąt wystąpień z trybuny sejmowej, liczne publikacje, rozmowy i interwencje w obronie polskiej szkoły. Jako posłanka wielokrotnie żądałam zaprzestania chybionych i szkodliwych eksperymentów uderzających w polskich uczniów.

Od listopada 2016 przewodniczyłam podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrywania rządowych projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową.

Wdrażana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego podnosi prestiż szkół zawodowych i ukierunkowuje ich oferty tak, aby kształciły specjalistów jak najlepiej przystosowanych do współczesnych wymogów rynku pracy. Najbardziej zależy mi na tym, żeby w szkołach technicznych i branżowych pojawiło się więcej uczniów, żeby przełamać opinie mówiące, że nie powinni do nich trafiać młodzi, utalentowani ludzie.

Niezwykle ważna w nowej reformie jest edukacja włączająca, oparta na dostrzeżeniu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli takiego, które funkcjonuje z niepełnosprawnością, ale i tego, które jest bardzo zdolne, jak również tego, które czasami jest niewidoczne w klasie, bo na pierwszy rzut oka nie sprawia żadnych problemów. Edukacja włączająca to widzenie każdego ucznia i stworzenie mu jak najpełniejszych możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Dążenie do tego, żeby uczeń zdobywał wiedzę, wychowywał się, rozwijał w grupie, a jeśli jest potrzeba, by były przygotowane dla niego indywidualne zajęcia edukacyjne.

5cc6fb4d00399116100003200258.image
5cc6fad2001aa58a100003200258.image
5cc70458002c4367100003200258.image
5cc7015e0000d1dc100003200258.image

Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jestem już cztery kadencje, należę do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zawodowo i prywatnie związana jestem z Dolnym Śląskiem, regionem jeleniogórskim i kamiennogórskim. Od uzyskania mandatu poselskiego także z Warszawą.

Zawsze czułam potrzebę działania na rzecz innych i chętnie angażowałam się w działalność społeczną na rzecz lokalnych wspólnot. W latach 80-tych zaangażowana byłam w działalność „NSZZ Solidarność”. Byłam delegatem na Walny Zjazd Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.

Przez wiele lat pracowałam w sejmowej Komisji Rozwoju Terytorialnego i wielu podkomisjach, których praca związana była z samorządem terytorialnym. W trosce o mój region wystosowałam kilkaset interpelacji, podjęłam niezliczoną ilość interwencji. Dotyczyły one m.in. ochrony zdrowia, rozwoju kolei, budowy dróg. Kiedy dziś jadę drogą S3, wiem, że były skuteczne.

Ponad 25 lat mieszkałam w Kamiennej Górze, niedawno wróciłam do Cieplic, gdzie przed laty urodził się mój syn Mateusz. Dziś ma on swoją rodzinę, a ja mogę cieszyć się dotąd nieznanym uczuciem miłości do mojego wnuka Kubusia.

Kocham mój region, lubię Cieplice, ale nie zapominam o Kamiennej Górze i Krzeszowie. Krzeszowskie sanktuarium to moje osobiste miejsce skupienia. Jadę tam by prosić i by dziękować.

Pełnienie funkcji parlamentarzysty jest dla mnie nadal ogromnym zaszczytem i wyzwaniem. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuję zarówno w bieżącej pracy parlamentarnej, jak i na stanowisku wiceministra Edukacji Narodowej. Pracuję bardzo intensywnie, ale jestem spokojna o realizację celów i przekonana, że za jakiś czas będziemy mogli pozytywnie ocenić poprawę jakości kształcenia w polskich szkołach. Nie ukrywam, że jest to zadanie trudne, wymagające współpracy z wieloma specjalistami, na różnych płaszczyznach, jednak już dziś są efekty. Mam tu na myśli chociażby cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, wygaszanie gimnazjów, darmowe podręczniki dla uczniów, sytuację nauczycieli czy sposób finansowania szkół.

Prywatnie wspieram działalność organizacji pozarządowych. Swój wolny czas, którego nie mam za dużo, spędzam z moim wnukiem i wśród przyjaciół. Lubię piesze wędrówki, najchętniej odpoczywam spacerując po lesie. U ludzi cenię szczerość i poczucie humoru.

W grudniu 2009r. na wniosek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych Rada Miejska Jeleniej Góry przyznała mi zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Jeleniej Góra.

5cc704b00007cf8b100003200258.image
5cc7049f0014436b100003200258.image

Linia czasu

Pracowałam jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Kamiennej Górze

Ukończyłam studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim a także studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania

Od 2006 nieprzerwanie sprawuję mandat poselski angażując się w sprawy polskiej edukacji

W grudniu 2009r. na wniosek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych Rada Miejska Jeleniej Góry przyznała mi zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Jeleniej Góra.

Od listopada 2016 przewodniczyłam podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrywania rządowych projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową.

2017 zostałam powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2020 r. zostałam powołana na Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.