Dobre wieści dla uczniów SP nr 8 w Jeleniej Górze!

Dobre wieści dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze! Szkoła otrzyma dodatkowo 800 tys. zł na budowę zaplecza sportowego i rehabilitacyjnego. 
 
W dniu 15 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyłam wraz z Marcinem Krzyżanowskim – Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego.
 

Podczas konferencji Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski poinformował o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego, dla Caritas Diecezji Legnickiej na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej „ROSA” w Jeleniej Górze w kwocie 200 000,00 zł oraz dla Miasta Jelenia Góra na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8, której organem założycielskim jest Miasto Jelenia Góra, w kwocie 800 000,00 zł.

 • Obiekt: Zakład Aktywności Zawodowej ROSA, ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra

Zakres robót budowlanych: Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku pralni ZAZ w celu utworzenia pomieszczeń rehabilitacji, przeniesionych z obiektu ZOL z uwagi na sytuację epidemiczną SARS COV-2.

Łączna wartość dofinansowania (lata 2021-2022): 500 000, 00 zł

 • Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Paderewskiego 13, Jelenia Góra.

Zakres robót budowlanych: Budowa przyszkolnej hali rehabilitacyjno-sportowej. Istniejąca sala jest zbyt mała, aby szkoła mogła w pełni realizować założone i zaplanowane zajęcia rehabilitacyjne.

Łączna wartość dofinansowania (lata 2020-2021): 3 557 108,43 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze jest jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi. Na każdym poziomie, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują tutaj klasy integracyjne, do których uczęszcza od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Liczba uczniów szkoły z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 33 a z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego w rozumieniu prawa oświatowego – 61.

Szkoła stawia na integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, jednak infrastruktura szkoły nie jest w stanie sprostać ich potrzebom. Obiekt wymaga remontu i modernizacji. Funkcjonująca sala gimnastyczna pozwala na przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego jednorazowo wyłącznie dla uczniów jednej klasy. Aktywność fizyczna dla prawidłowego rozwoju dzieci pełnosprawnych czy niepełnosprawnych, jest niezwykle ważna. Budowa nowoczesnej i bezpiecznej hali sportowej będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie wszystkich uczniów szkoły, a uczniom niepełnosprawnym umożliwi pełną integrację z dziećmi pełnosprawnymi, zapobiegając ich wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Uczniowie niepełnosprawni będą mogli grać w siatkówkę oraz koszykówkę na wózkach inwalidzkich:

– boisko do gry w koszykówkę będzie posiadać mechanizm opuszczania tablic oraz regulacji wysokości

– boisko do gry w siatkówkę będzie posiadać regulację wysokości siatki

 

Przyszkolna hala sportowa spełniać będzie standardy dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2021 r., na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, dysponował łącznie kwotą 6 808 850,00 zł z PFRON. Całość środków została rozdysponowana na prace budowlane w następujących obiektach:

 1. Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy prowadzony przez Zgr. Sióstr św. Elżbiety ul. Jana Kazimierza 1, 59-610 Wleń – 94 174,00 zł, wnioskodawca – Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska
 2. Dom opieki wyręczającej, ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław – 10 000,00 zł, wnioskodawca – FUNDACJA Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu
 3. Zespół Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica – 940 175,50 zł, wnioskodawca – Gmina Legnica
 4. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie – 633 334,72 zł
 5. Sala gimnastyczna, ul. Bł.Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów – 490 000,00 zł, wnioskodawca – Cisi Pracownicy Krzyża
 6. Zakład Aktywnosci Zawodowej ROSA, ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra – 500 000,00 zł, wnioskodawca – Caritas Diecezji Legnickiej
 7. Sanatorim BRISTOL Kudowa Zdr., ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa Zdr. – 346 478,35 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Podzamku, Podzamek 28, 57-300 Kłodzko – 104 066,95 zł, wnioskodawca – Powiat Kłodzki
 9. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – 330 796,05 zł, wnioskodawca – Powiat Wołowski
 10. Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra –2 559 824,43 zł, wnioskodawca – Miasto Jelenia Góra

Szkoła nr 8 w Jeleniej Górze jest kolejnym miejscem po Miliczu i Zgorzelcu, które odwiedziłam i w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami. To bardzo ważne, by miały jak najlepiej dostosowaną dla siebie edukację z odpowiednimi specjalistami i z odpowiednim rozpoznaniem potrzeb.

Dziękuję Kadrze Pedagogicznej i Dyrekcji za wsparcie dzieci. ☺️