Święto Niepodległości – koncert w Jeleniej Górze

11 listopada to niezwykły dzień. Pamięcią wracamy do wydarzeń z 1918 roku, kiedy Polska po 123 latach niewoli powróciła na mapę Europy. Wspominamy także pokolenia Polaków, którzy w najróżniejszy sposób, często w odległych zakątkach świata walczyli o podtrzymywanie ducha polskości. Narodowe Święto Niepodległości przypomina nam, że kontynuując dziedzictwo naszych przodków, każdego dnia jesteśmy zobowiązani do troski o dobro i pomyślny rozwój ojczyzny.
Świętowanie Dnia Niepodległości to także wielka lekcja patriotyzmu. Wspominając bohaterów naszej wolności, staramy się zaszczepić w młodym pokoleniu szacunek wobec dziedzictwa narodowego oraz poczucie dumy z bycia Polakiem. Przekazując młodym ludziom wartości patriotyczne, przygotowujemy ich do roli świadomych obywateli, którzy w przyszłości wezmą odpowiedzialność za losy ojczyzny.
Wspólnie z mieszkańcami Jeleniej Góry uczciłam 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oddaliśmy hołd bohaterom. Dziękuję za piękny koncert w Kościele Łaski w Jeleniej Górze, któremu patronowałam. 
 
                                       Wszystkim życzę radosnego przeżywania Obchodów Narodowego Święta Niepodległości!