Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty – wszystkich tych, którzy uczestniczą w procesie nauczania i wychowania młodego pokolenia. W tym dniu w sposób szczególny wyrażamy nasz szacunek oraz wdzięczność za trud przekazywania wiedzy i rozwijania zainteresowań, a także za inspirowanie i motywowanie uczniów do doskonalenia własnych talentów.

Pandemia i okres kształcenia na odległość pokazały nam bardzo wyraźnie, jak ważny jest bezpośredni kontakt młodego człowieka z nauczycielem. Tej niezwykłej relacji mistrz-uczeń nie zastąpią żadne nowoczesne technologie. To ona jest fundamentem rozwoju społecznego i intelektualnego młodego człowieka. Możliwość przebywania z nauczycielem, wsparcie z jego strony pozwala uczniom uwierzyć we własne siły, pokonywać słabości i realizować marzenia.

Bycie nauczycielem to zadanie trudne i odpowiedzialne. Swoją postawą i zaangażowaniem udowadniają Państwo, że wykonywanie tej szczególnej profesji może być także pełne pasji i entuzjazmu. Dziękuję, że każdego dnia kierują się Państwo życzliwością i empatią oraz starają się zrozumieć potrzeby młodego człowieka. Wyrazy szczególnej wdzięczności przekazuję za wspieranie swoich uczniów w okresie pandemii. Państwa postawa – pełna rozwagi, spokoju, a także poczucia obowiązku – pomogła wielu młodym ludziom odnaleźć się w tych trudnych i niecodziennych okolicznościach.

W Dniu Edukacji Narodowej życzę Państwu, by realizowanie powołania zawodowego przynosiło satysfakcję i dawało motywację do dalszych działań. Mam nadzieję, że będzie ono także źródłem uznania nie tylko ze strony uczniów, ale całego społeczeństwa.

Uroczystości w Kamiennej Górze:

Serdecznie dziękuję za miłe chwile spędzone w jednej z najstarszych szkół ogólnokształcących na Dolnym Śląsku i jedynym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży w Kamiennej Górze. Było mi niezmiernie miło spędzić ten dzień z Wami. Życzę Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Uroczystości w Zgorzelcu:

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater uczestniczyłam w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które połączono z uroczystościami 60-lecia tej placówki. 

– To historia, tradycja i renoma szkoły powodują, że uczniowie chcą się w niej uczyć, bo wiedzą, że po tej szkole będą mieli dobry zawód, będą mieli dobrą pracę, a jeśli będzie takie ich marzenie- będą mogli dalej się uczyć.

Uroczystości w Karpaczu: 

Piękna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczyłam nauczycielom odznaczenia, dyplomy oraz nagrody. Serdecznie gratuluję!