PiS jest reprezentantem polskiej wsi

Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy dumni z tego zaszczytu – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Przysusze.

Zaznaczył, że to przeświadczenie i ta duma wynikają z szerszego założenia.

Polska jest jedna, jeden jest naród polski. Ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. Równość w sferze materialnej, równość szans, w tym także równość szans dla tego najmłodszego pokolenia – oświadczył.

Wskazał, że polityka prowadzona przez Zjednoczoną Prawicę przynosi efekty. Zwracał w tym kontekście uwagę, że dziś dochód rozporządzalny na głowę mieszkańca wsi i miast zbliżyły się do siebie i różnica jest niewielka.

Rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio – do 100 tys. zł rocznie bez podatku, a w gminach będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk – mówił.

Dlatego – jak mówił -rząd podejmują wielkie przedsięwzięcie jaki jest rolny handel detaliczny.

W gminach, gdzie będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk, także w większych miastach, one skądinąd też są gminami, tylko chodzi nie o te gminy najbliższe dla rolnika, tylko o większe miasto gdzieś dalej, gdzie też będzie mógł sprzedawać swoje produkty, bo będzie mógł to robić w całej Polsce – powiedział.

Mówił, że będą też budowane centra przechowalnicze różnego rodzaju, które będą pomagać w tym handlu.

Będziemy walczyć z ASF i odbudujemy produkcję trzody chlewnej. Ułatwimy rolnikom wypłatę za szkody łowieckie – wskazywał.

Zapowiedział, że powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała się: Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych.

W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1 mld 400 mln zł na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą się chcieli ubezpieczyć indywidualnie – poinformował.

Mówiąc o wsparciu dla rolników zapowiedział wprowadzenie dopłat m.in. dla chcących podjąć produkcję ekologicznej.

U progu transformacji polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały zdradzone; wobec polskiej wsi zastosowano terapię szokową, brutalne metody gospodarcze, społeczne – powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że być polskim patriotą, to być wiernym ojcowiźnie, być wiernym ojcowiźnie to być wiernym polskiej wsi, polskim rolnikom, polskiemu rolnictwu.

Polska wieś zawsze była wierna Polsce, ale nie zawsze Polska była wierna polskiej wsi. U progu transformacji, u progu tych zmian po upadku komunizmu doskonale wiemy, że właśnie polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały pozostawione same sobie, powiem wprost – zostały zdradzone – wskazał.

Polski rolnik nie jest w niczym gorszy od rolnika niemieckiego, czy francuskiego. Dlatego zrobimy wszystko, żeby już w najbliższych latach, w najbliższych dwóch latach ten poziom dopłat dla rolników do hektara dla 96-97 proc. wszystkich rolników był taki sam, lub wyższy, jak średnia unijna – oświadczył.

Poinformował, że ubezpieczenia od różnego rodzaju klęsk, które w różnej postaci spadają na polskich rolników. 

Otóż gwarantuję z tego miejsca, że każdy rolnik, który będzie się chciał ubezpieczyć, dostanie dopłatę ze Skarbu Państwa – w maksymalnie możliwym wymiarze, zgodnie z regułami unijnymi – zadeklarował.

Wspomniał też o emeryturach dla rolników.

Zostawiamy to co dobre: możliwość otrzymania emerytury, ale utrzymujemy możliwość zatrzymania gospodarstwa. Znosimy obowiązek przekazania gospodarstwa. Niech to będzie dowolność w ręce dana rolnikom – przekonywał.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda zaznaczył, że w ramach dzisiejszego programu Polski Ład dla polskiej wsi chcemy, aby rolnicy zarabiali więcej.

Całkowicie zmieniamy system ubezpieczeń rolników, m.in. powołujemy pierwszy w historii fundusz, który prawie w pełni zapewnia finansowanie większości szkód rolników – poinformował.

Podkreślał, że przygotowywane są centra logistyczne, do których rolnik będzie mógł oddawać swoje produkty.

Rolnicy nie będą musieli zdawać gospodarstwa przechodząc na emeryturę, a ponadto, stworzyliśmy bon dla uczniów szkół gospodarczych. Będzie to 250 zł dla każdego ucznia – oznajmił.