Dzień Energetyka w Turowie

Niezmiernie miło mi było gościć na tej ważnej dla branży energetycznej uroczystości, jaką jest Dzień Energetyka. Polska energetyka jest przecież jedną z kluczowych gałęzi naszego przemysłu. Spotykamy się w oddziale Elektrowni Turów, która zajmuje wysoką pozycję w tej branży, o czym świadczą liczne certyfikaty, wyróżnienia, tytuły i nagrody.

Święto Energetyka, obchodzone na pamiątkę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, jest doskonałą okazją do przypomnienia roli, jaką w społeczeństwie odgrywają pracownicy sektora energetycznego. Dzięki Państwa staraniom możliwe jest sprawne funkcjonowanie zakładów pracy, instytucji i tysięcy gospodarstw domowych. Państwa działania, niewidoczne na co dzień, przyczyniają się do podnoszenia komfortu życia i jakości pracy całego społeczeństwa.

Władzom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  przekazuję wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w budowę nowoczesnego systemu szkolnictwa branżowego i technicznego. Mam nadzieję, że wypracowane przez Państwa dobre praktyki współpracy ze szkołami staną się punktem odniesienia oraz inspiracją dla innych przedsiębiorców.
Życzę, aby podejmowane przez Państwa inicjatywy, szczególnie dotyczące kształcenia zawodowego, przynosiły jak najlepsze rezultaty, a także przyczyniły się do wzmocnienia pozycji rynkowej.

Wszystkim Energetykom – w dniu ich święta – życzę wszelkiej pomyślności w odpowiedzialnej i trudnej pracy oraz wielu dalszych sukcesów w życiu zawodowym i  osobistym.