XXX Forum Ekonomiczne za nami

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań. Podczas kilkudniowego wydarzenia dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Spośród ponad 400 paneli wzięłam udział w:
– „Employer Branding – jak to robią najlepsi pracodawcy na rynku”;
– „Czy szkoła może wychować patriotycznie? Tak, żeby patriotyzm postrzegany był atrakcyjnie”;
– „Rola sektora prywatnego w reorganizacji systemu edukacji”.

 

W pierwszym panelu „Employer Branding – jak to robią najlepsi pracodawcy na rynku” podkreśliłam, jak ważna jest współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców, by odpowiadać na zapotrzebowania rynku. Istotne są także zmiany w sposobnie finansowania oraz mechanizmy wspierania pracodawców inwestujących w kształcenie.

– Od 15 lat mamy pozytywny trend wzrostu zainteresowania nauką w zawodach. Aż 57 procent absolwentów szkół podstawowych świadomie wybiera kształcenie zawodowe. Wynika to z poprawy jakości oferty szkół i samego kształcenia w nich. Po tych szkołach można uzyskać bardzo przyzwoitą pracę. Co więcej ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie nie zamyka drogi do dalszego kształcenia.

Uczestnikami panelu byli: Marcin Chludziński, prezes zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.; Marta Florczak, członek zarządu Lidl Polska ds. Personalnych; Artur Miernik, partner, EY; prof. Rafał Mrówka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W drugim panelu „Czy szkoła może wychować patriotycznie? Tak, żeby patriotyzm postrzegany był atrakcyjnie”
W tej debacie udział wzięli również: Minister Przemysław Czarnek; Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i publicysta; Radosław Brzózka, szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki; prof. Waldemar Paruch, kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce, UMCS; ks. prof. Stanisław Dziekoński z Warsaw New Tech University Foundation.
Moderatorem panelu był redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki

W trakcie panelu “Rola sektora prywatnego w reorganizacji systemu edukacji” mówiłam o tym, że system edukacji musi zapewnić dobre przygotowanie do rynku pracy. Rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego szkoła powinna uczyć tej gotowości do kształcenia przez całe życie. Szkoła powinna uczyć gotowości do kształcenia przez całe życie – dodała wiceminister. Wprowadzone w ostatnich latach zmiany doprowadziły do tego, że więcej osób wybiera kształcenie zawodowe i branżowe.

– Odbudowanie prestiżu kształcenia zawodowego i branżowego spowodowało zmianę trendów. Zarówno młodzież, jak i rodzice nabrali zaufania do tego typu kształcenia – dodała Marzena Machałek. – Do tych zmian przyczyniło się również przygotowanie i wprowadzenie doradztwa zawodowego już w szkole podstawowej. – Wprowadziliśmy również instrumenty zachęcające pracodawców do współpracy.
Uczestnikami dyskusji byli także: Andrzej Panasiuk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Przemysław Bożek, Prezes Zarządu, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.; Paweł Czarnecki, Rektor, Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej; Ihor Cependa, Rektor Podkarpackiego Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka. 
Dyskusję moderował Jarosław Hermaszewski, wykładowca, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
Dziękuję za wszystkie ważne i merytoryczne rozmowy dotyczące systemu edukacji, dynamicznego rynku pracy i atrakcyjności patriotyzmu w szkole.