Nagroda im. Księcia Henryka Pobożnego przyznana prof. dr hab. Janowi Żarynowi

Uroczystość przyznania nagrody im. Księcia Henryka Pobożnego prof. dr hab. Janowi Żarynowi – Dyrektorowi Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, odbyła się 16 października 2021 roku, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. 
 
W trakcie gali prof. dr hab. Żaryn wygłosił wykład „Święci i błogosławieni polscy – przewodnicy na dziś, dla Narodu”.
 

Nagroda im. Henryka Pobożnego to szczególne wyróżnienie. Jest przyznawana osobom, które w życiu publicznym stają w obronie wartości chrześcijańskich, Ojczyzny i godności człowieka. Wszechstronna aktywność prof. dr hab. Jana Żaryna– akademicka, edukacyjna, społeczna i polityczna – w znakomity sposób wpisuje się w ideę tego wyróżnienia.

Podejmując różnorodne przedsięwzięcia badawcze i popularyzatorskie, wielokrotnie prof. dr hab. Żaryn upominał się o przywrócenie dobrego imienia ruchowi narodowemu i chrześcijańskiemu. Od wielu lat przybliża  jego dorobek intelektualny oraz nieusuwalny wkład w rozwój naszej Ojczyzny. Pokazuje, jak ważną rolę odegrał on w kształtowaniu polskiego dziedzictwa narodowego. Nie sposób nie wspomnieć także o działalności prof. dr hab. Żaryna popularyzującej historię Kościoła Katolickiego w naszym kraju i jego wpływ na historię Polski XX wieku.

Serdecznie GRATULUJĘ!