#PolskiŁad

Ten program to impuls do rozwoju!

10 kluczowych projektów

Korzystne zmiany podatkowe, podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego, odbudowa służby zdrowia, wsparcie dla rodzin oraz seniorów – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały przygotowane i przyjęte przez Radę Ministrów. Teraz czas na dalsze procedowanie i wejście w życie przyjętych zmian.

Kwota wolna od podatku – obniżka podatków dla 18 mln Polaków

Podniesiemy kwotę wolną od podatku dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. zł.

Co to znaczy w praktyce? 
Niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach. Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczych jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu). Dzięki tej zmianie, kwota wolna od podatku znajdzie się na poziomie porównywalnym z takimi krajami jak Niemcy, Francja, czy Irlandia.

Polski Ład wprowadzi również korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Małżeństwa rozliczające się wspólnie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł. Natomiast dzięki uldze dla dużych rodzin zdecydowana większość rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, przestanie w ogóle płacić PIT. W kieszeniach rodzin 4+ zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

 

Emerytury bez podatku do 2500 zł

Zmiany w prawie podatkowym to jedna z kluczowych reform zapowiedzianych w Polskim Ładzie. Na reformie zyskuje niemal 18 mln podatników, w tym ok. 8 mln emerytów i rencistów. Projekt przepisów zakłada, że od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku.

Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Przykłady:

 • Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto czyli (2660 zł netto) zyska 1600 zł „na rękę” rocznie.
 • Małżeństwo emerytów, z których jeden osoba otrzymuje emeryturę minimalna, a druga emeryturę na poziomie średniej zyska 2 997 zł „na rękę” rocznie.
 • Małżeństwo emerytów, w którym każda osoba otrzymuje 1 800 zł brutto emerytury (łącznie 3031 zł netto), zyska „na rękę” 2 946 zł rocznie.

7 proc. PKB na zdrowie

Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego rząd stale dąży do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Pewne jest, że bez zwiększonego finansowania nie będzie to możliwe. Celem rządu jest w ciągu najbliższych 6 lat zwiększenie wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB – już w 2023 r. osiągną one 6 proc. PKB.

Obok likwidacji limitów do specjalistów to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • inwestycje,
 • modernizację infrastruktury,
 • cyfryzację,
 • nowe kadry i nowoczesne terapie,
 • zwiększenie wynagrodzenia kadr medycznych.

Skorzystają z nich wszyscy pacjenci – będą mieli szerszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Naszą ambicją jest dalsze wspieranie polskich rodzin, dlatego wprowadzimy dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma pomóc młodym ludziom podjąć decyzję o posiadaniu dzieci.

Rodzice będą go mogli elastycznie wykorzystać:

 • świadczenie będą mogli otrzymywać przez rok w wysokości 1 tys. zł miesięcznie,
 • lub przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.

To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia.  Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów rodziny.

Małe Centra Nauki

Nauka jest bardziej efektywna, kiedy połączymy ją z zabawą. Takim rozwiązaniem może pochwalić się Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które bije rekordy popularności. Warto takie rozwiązania zastosować również w mniejszych miejscowościach. 

Budowa Małych Centrów Nauki ma na celu:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie dostępu do zasobów nauki,
 • wzmocnienie kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych,
 • zapewnienie wysokiej jakości realizowanych programów,
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19,
 • budowanie zaangażowania w naukę wśród dzieci i młodzieży,
 • wpływ na aktywizację społeczną,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • powstanie nowych miejsc pracy,
 • podejmowanie działań popularyzujących naukę.

W latach 2021-2024 powstanie docelowo 70 Małych Centrów Nauki o wartości 350 mln złotych. Maksymalna wysokość jednostkowego dofinansowania będzie wynosić 5 mln zł.

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności  projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki

Małe Centra Nauki to kontynuacja projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Tzw. SOWY będą składać się z wystawy (eksponaty ukazujące zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki) i majsterni, czyli przestrzeni, w której można samodzielnie lub grupowo podejmować działania logiczne, konstruktorskie i inżynieryjne. 
Ministerialny projekt pilotażowy SOWA o wartości 44 mln zł zakłada wyposażenie 32 lokalizacji. Pierwsza SOWA została otworzona w tym roku, w Piotrkowie Trybunalskim

Zniesienie limitów do specjalistów

ednym z głównych problemów ochrony zdrowia są kolejki do specjalistów. Dlatego w ramach Polskiego Ładu, od 1 lipca wszystkie obowiązujące do tej pory limity w zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia porad lekarzy specjalistów zostały zniesione.

Każdy pacjent, który zgłosi się do lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), otrzyma stosowną pomoc. Dotyczy to porad zachowawczych jak i badań diagnostycznych kosztochłonnych takich jak np. kolonoskopia czy gastroskopia (dotychczas znoszono limity tylko do określonych specjalności, w odniesieniu jedynie do porad pierwszorazowych lub wybranych grup pacjentów). 

Placówki medyczne mają gwarancję, że otrzymają wynagrodzenie za każde udzielone świadczenie, co jest finansową zachętą do zwiększania liczby udzielanych porad pacjentom już objętych opieką, jak i do obejmowania opieką nowych chorych. 

Zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń przełoży się na poprawę dostępności do lekarzy, a w konsekwencji szybsze uruchomienie procesu leczenia, co zmniejszy także liczbę powikłań.

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników

Polscy rolnicy zyskają wyższą stawkę dopłat za paliwo rolnicze. Od 2022 r. wprowadzimy wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększony będzie limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Zwiększony zostanie też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Realizujemy też działania na rzecz wsparcia rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD). Proponowane zmiany:

 • rolnicy, którzy prowadzą RHD będą mogli sprzedawać żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju. Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach ww. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terenie całego kraju, w tym w formie wysyłkowej;
 • zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym. Limity będą dotyczyć wyłącznie dostaw żywności z RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji;
 • podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy – z wyjątkiem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Zmiany przyczynią się do wzrostu dochodów producentów rolnych i zwiększenia możliwości rozwoju działalności RHD poprzez rozszerzenie zakresu odbiorców żywności na cały kraj.

Dom bez formalności

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia.

Przepisy do minimum ograniczą formalności. Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Okres budowlany zostanie skrócony o kilka tygodni. Dzięki zmianom inwestor zaoszczędzi nawet kilka tysięcy złotych.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Zależy nam, aby jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodą jest wkład własny. Polski Ład wychodzi naprzeciw tym trudnościom – zwiększa dostępność finansowania własnego mieszkania. To rozwiązanie obejmie trzy grupy osób:

 • te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
 • te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
 • te, które chcą wybudować własny dom.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. 

Co ważne, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.

Program Inwestycji Strategicznych
Polski Ład

Polski Ład daje nowe rozwiązania dla samorządów. Program ten zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.

Będzie to rekompensata za mniejsze przychody do budżetu samorządów z tytułu zmiany w podatkach dochodowych, dzięki którym zyskają Polacy. Samorządowy ubytek zostanie zniwelowany dzięki nowej subwencji. Wszystkie gminy i powiaty będą mogły wykorzystywać dodatkowe środki na cele inwestycyjne.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

 • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • poprawa warunków życia obywateli,
 • powstanie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
 • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej BGK.

Dziękuję za wszystkie merytoryczne spotkania, debaty oraz trafne i cenne spostrzeżenia. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.