Ślubowanie Burmistrza Bogatyni

Uroczystość ślubowania Burmistrza Bogatyni. Wojciech Dobrołowicz złożył ślubowanie o następującej treści
Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 
Za moim pośrednictwem Premier Mateusz Morawiecki skierował list do nowo powołanego Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza i wszystkich uczestników ślubowania:
 

Gratuluję Panu Wojciechowi Dobrołowiczowi wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia i życzę wszelkiej pomyślności w wypełnianiu tak ważnej dla codziennego funkcjonowania Polaków samorządowej misji. Dziękuję uczestnikom sesji Rady Miejskiej za Państwa pracę oraz wszelkie wysiłki i inicjatywy służące rozwojowi lokalnej społeczności. Pragnę przekazać wszystkim, którzy wnieśli i wnoszą swój wkład w życie miasta, gminy i okolic, wyrazy najwyższego uznania. 

Raz jeszcze serdecznie GRATULUJĘ i życzę dużo sił i energii – tak bardzo potrzebnych w samorządowej pracy.